Gratis vewin water werkbladendownloaden

installatie techniek

Blijf op de hoogte van de vewin water werkbladen, u kunt ze gratis downloaden

De Waterwerkbladen zijn overeenkomstig het Bouwbesluit, het Waterleidingbesluit en de aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven in Nederland moeten leidingwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)”.

Deze norm wordt uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). De norm is om een aantal redenen algemeen gehouden, onder andere met het oog op de verschillende omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het leidingwater leveren en de verschillen in samenstelling daarvan. Om tot een goede harmonisatie in de uitvoering van de leidingwaterinstallatie te komen, wordt in de Waterwerkbladen een nadere uitwerking gegeven van hetgeen in de norm in algemene zin wordt gesteld. In de Waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen.

Daarnaast zijn voor bepaalde situaties tevens aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. Het in de Werkbladen gestelde moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met NEN 1006.

U kunt de (vewin) Waterwerkbladen hier gratis bekijken en downloaden/printen

Bron: Uneto-Vni.nl
Werk altijd volgens de geldende normen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*