Informatie over jouw zorgverzekering in het buitenland

Tasman Verzekeringen voor in het Buitenland

Informatie over jouw zorgverzekering in het buitenland: Er is veel onduidelijkheid over het wel of niet moeten aanhouden van je Nederlandse zorgverzekering als je naar het buitenland gaat. Over het algemeen moet je ervan uitgaan dat je Basisverzekering in Nederland verplicht doorloopt. Maar:

Betaalde werkzaamheden in het buitenland: Ga je tijdens je verblijf in het buitenland (ook) betaalde werkzaamheden verrichten en heb je in diezelfde periode geen inkomsten vanuit Nederland, dan is het vaak zo dat het recht op je Nederlandse zorgverzekering vervalt.

Bij het verrichten van betaald werk kan het gaan om werk waarvoor je loon ontvangt, maar het kan ook gaan om een vergoeding in geld of in natura, zoals bijv. een stage -of onkostenvergoeding of als je als au pair zakgeld en kost en inwoning ontvangt.

Meestal heb je dan geen meer recht op de Nederlandse zorgverzekering gedurende die werkperiode(s), maar hierbij speelt ook een rol in welk land je de werkzaamheden verricht, of dat land de werkzaamheden ook als arbeid beschouwt en voor hoe lang je er zult werken. In veel landen (EU, EER -en verdragslanden) vervalt de zorgverzekering over het algemeen zodra je er betaald werk gaat verrichten, ongeacht voor hoe lang.

Er zijn echter ook landen waar het verrichten van betaald werk pas van invloed is op je zorgverzekering als de werkperiode langer duurt dan 3 maanden (dat geldt over het algemeen voor de niet- EU, EER -en verdragslanden).

Kijk voor meer informatie over werken in het buitenland en de invloed die dat heeft op je Wlz-status.

Om uitsluitsel te krijgen over de zorgverzekering in jouw persoonlijke situatie, kun je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een onderzoek aanvragen naar je Wlz-status (Wlz staat voor Wet langdurige zorg). Wanneer de SVB beoordeelt dat je op grond van je werkzaamheden in het buitenland niet langer Wlz-verzekerd bent in Nederland? Dan moet je jouw Nederlandse zorgverzekering (met terugwerkende kracht vanaf de 1e werkdag) opzeggen. Blijf je wel Wlz-verzekerd, dan loopt ook je zorgverzekering verplicht door.

Weet je pas wanneer jouw werkzaamheden beginnen als je al in het buitenland bent? Dan kun je ook pas op dat moment een Wlz-onderzoek aanvragen bij de SVB.
Tasman verzekeringen, je kunt geheel zelf je eigen pakket zelf samenstellen. Ze hebben heel veel verschillende en specifieke mogelijkheden. Hieronder geven we een aantal doelbewuste mogelijkheden op, welke voor u van toepassing kunnen zijn:

Bron: TasmanVerzekeringen.nl
Bekijk hier alles met verzekeringen

Plaats een reactie